Formulier

U kunt voor het doen van een aanvraag gebruik maken van ons onderstaand formulier.

Een eventuele bijdrage wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

  • FOWW wordt op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen m.b.t. het betreffende project enontvangt een follow-up rapportage met financiële verantwoording.
  • Alle eventuele consequenties m.b.t. de directe en/of indirecte belastingen van overheidswege komenvoor rekening en risico van de aanvrager.
  • FOWW behoudt zich het recht voor de donatie in- en extern te vermelden op uitingen van het FOWW.Op de website van FOWW worden alle projecten beschreven.

Ondertekening
Door onderstaand formulier te versturen verklaart u hierbij onderstaande naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de voorwaarden voor het verkrijgen van een bijdrage van Stichting Fonds Ontwikkeling Wonen & Welzijn (FOWW).

2000 tekens resterend 2000 tekens resterend 2000 tekens resterend Met welke van de van de doelstellingen van het FOWW heeft het initiatief een relatie? 2000 tekens resterend 2000 tekens resterend 2000 tekens resterend 2000 tekens resterend 2000 tekens resterend 2000 tekens resterend 2000 tekens resterend 2000 tekens resterend
Sluiten