Aanvragen

Heeft u een goed plan voor Gorinchem en zoekt u nog naar (aanvullende) financiering? Wellicht kan het FOWW dan iets voor u betekenen. Via de Checklist Aanvragen en de Veelgestelde vragen op deze website, krijgt u meer inzicht in de voorwaarden waaraan uw plannen moeten voldoen.

Procedure

U wilt een aanvraag indienen? Wij vragen u dat schriftelijk te doen.

Een aanvraag bevat:

  • Naam, adres en woonplaats van de organisatie die de aanvraag doet
  • Wat houdt het in en aan welk maatschappelijk doel draagt het bij?
  • Wat is de relatie met (één of meer) van de doelstellingen van het FOWW?
  • Een begroting waaruit blijkt dat er moeite is gedaan om andere financiering te verkrijgen maar dat deze niet toereikend is.
  • Een planning

U kunt gebruik maken van ons aanvraagformulier. Het gebruik van het formulier is overigens niet verplicht, u kunt ook een brief sturen. U kunt het formulier dan eventueel gebruiken als checklist om te zien of uw aanvraag de juiste informatie bevat.

Het is altijd mogelijk om voor het indienen van de officiële schriftelijke aanvraag het secretariaat te benaderen voor vooroverleg. U kunt ook worden uitgenodigd voor een nadere toelichting.

Uw aanvraag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Hieronder treft u het vergaderschema voor 2024.

Sluiten