Formulier

U kunt voor het doen van een aanvraag gebruik maken van ons onderstaand formulier.

Een eventuele bijdrage wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

  • FOWW wordt op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen m.b.t. het betreffende project enontvangt een follow-up rapportage met financiële verantwoording.
  • Alle eventuele consequenties m.b.t. de directe en/of indirecte belastingen van overheidswege komenvoor rekening en risico van de aanvrager.
  • FOWW behoudt zich het recht voor de donatie in- en extern te vermelden op uitingen van het FOWW.Op de website van FOWW worden alle projecten beschreven.

Ondertekening
Door onderstaand formulier te versturen verklaart u hierbij onderstaande naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de voorwaarden voor het verkrijgen van een bijdrage van Stichting Fonds Ontwikkeling Wonen & Welzijn (FOWW).

Aanvraag tot en met €5000 Aanvraag vanaf €5000
Sluiten