Bestuur

Het FOWW-bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De bestuursleden worden gekozen op basis van een vooraf opgesteld profiel. Daarbij wordt gekeken naar deskundigheid op één of meer terreinen die voor het bestuur van belang zijn.
Ook streeft het bestuur naar een samenstelling die een goede afspiegeling is van de samenleving in de regio.

Bestuursregels

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn één maal hernoembaar. In verband met de continuïteit is er een jaarlijks rooster van aftreden. De bestuursleden werken en handelen volgens de bestuurlijke spelregels van de Geefwet.

De bestuursleden en de stichting hebben geen financiële relaties. Voor bestuurders wordt de op landelijke gebaseerde normen vrijwilligersonkostenvergoeding gehanteerd. Het kan bij uitzondering gebeuren dat een bestuurslid een financiële betrokkenheid heeft bij een project waarvoor een aanvraag wordt gedaan bij het FOWW. Omdat de bestuursleden van het FOWW per definitie midden in de Gorcumse samenleving staan, is dat niet altijd te vermijden. Als er goede redenen zijn om het steunen van het project te overwegen, zijn waarborgen ingebouwd. Zo zal het betreffende bestuurslid op geen enkele manier betrokken zijn bij de besluitvorming over dat onderwerp.

image-2017-01-18

De heer E. Hoogendam

Voorzitter

Edy Hoogendam is sinds 1981 als advocaat verbonden aan DHC advocaten te Gorinchem. Zijn specialisatie ligt op het gebied van het ondernemings –en insolventierecht. Edy woont in Sliedrecht, maar is maatschappelijk verbonden met Gorinchem. Hij was onder meer toezichthouder bij de Orde van Advocaten te Dordrecht en bij de stichting CVO AV (waaronder ook de Scholengroep De Hoven te Gorinchem valt). Sinds 10 september 2015 is Edy Hoogendam voorzitter van Stichting FOWW.

image-2017-01-184

De heer E. Schobben

Secretaris

Ed Schobben is sinds 2011 bestuurslid en secretaris bij het FOWW.

In het dagelijks leven werkt hij als directeur van Service Support Personeelsdiensten in Gorinchem. Verder besteedt hij graag tijd aan netwerken met collega-ondernemers en managers uit het werkveld. Binnen het bestuur vertegenwoordigt hij de ondernemers.

image-2017-01-186

De heer P.G. van Rooijen

Penningmeester

Peter van Rooijen is sinds 2009 penningmeester van het FOWW. Tot en met januari 2014 was hij bestuurder van Accountantskantoor Van Rooijen B.V. te Gorinchem. Van januari 2014 tot en met 31 december 2015 was hij nog als adviseur aan dat kantoor verbonden. Thans is hij niet werkzaam in betaalde functies. Peter is actief -geweest en nog steeds – als penningmeester in diverse besturen. In het verleden waren dat onder meer de stichting Gorkumse Sportaccommodaties, Van Andel Spruijt Stichting, Symposion Gorinchem (2005) en de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem. Thans vervult hij die functie nog bij The Dutch4Kids, De Gorinchemse Uitdaging en Humanitas Gorinchem.

image-2017-01-183

De heer C. van Vlaanderen

Bestuurslid

Cor van Vlaanderen is sinds 2015 bestuurslid van het FOWW. Hij heeft in verschillende functies ruime ervaring in de gezondheidszorg. In zijn laatste functie als regiomanager Gorinchem bij de Rivas Zorggroep was hij direct betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in deze stad.

Ook is hij bestuurslid van de Vereniging Samenwerkende Centra voor Ademhalingsondersteuning (VSCA). Een Stichting die zich landelijk inzet ten behoeve van de kwaliteit van de thuisbeademing voor volwassenen en kinderen. Hij is actief sporter en voorzitter van Atletiek- en Triatlonvereniging Typhoon. Vanuit deze functie is hij uiteraard betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van sport in Gorinchem.

image-2017-01-185 katrien

Katrien Koppers

Bestuurslid

Katrien Koppers is sinds eind 2016 bestuurslid van het FOWW.

Katrien is werkzaam als architect en voelt vanuit die functie een nauwe betrokkenheid met de stad en de leefomgeving. Sinds de eeuwwisseling is zij werkzaam vanuit Gorinchem. In eerste instantie als mededirecteur van een middelgroot architectenbureau en sinds 2011 vanuit haar eigen bureau Katrien Koppers Architectuur. Katrien heeft zich gespecialiseerd in het behoud van bestaand vastgoed, vanuit de overtuiging dat elke plek en elk gebouw een ziel heeft en dat dat het begin is van een nieuw bestaan. Duurzaamheid en zorg dragen voor elkaar en de wereld zijn haar kernwaarden. De doelstelling van het FOWW [ondersteunen en bijdragen aan de kwaliteit van de Gorcumse gemeenschap] sluit dan ook naadloos aan.

Sluiten