Bestuur

Het FOWW-bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De bestuursleden worden gekozen op basis van een vooraf opgesteld profiel. Daarbij wordt gekeken naar deskundigheid op één of meer terreinen die voor het bestuur van belang zijn.
Ook streeft het bestuur naar een samenstelling die een goede afspiegeling is van de samenleving in de regio.

Bestuursregels

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn één maal hernoembaar. In verband met de continuïteit is er een jaarlijks rooster van aftreden. De bestuursleden werken en handelen volgens de bestuurlijke spelregels van de Geefwet.

De bestuursleden en de stichting hebben geen financiële relaties. Voor bestuurders wordt de op landelijke gebaseerde normen vrijwilligersonkostenvergoeding gehanteerd. Het kan bij uitzondering gebeuren dat een bestuurslid een financiële betrokkenheid heeft bij een project waarvoor een aanvraag wordt gedaan bij het FOWW. Omdat de bestuursleden van het FOWW per definitie midden in de Gorcumse samenleving staan, is dat niet altijd te vermijden. Als er goede redenen zijn om het steunen van het project te overwegen, zijn waarborgen ingebouwd. Zo zal het betreffende bestuurslid op geen enkele manier betrokken zijn bij de besluitvorming over dat onderwerp.

Update bestuurssamenstelling
In de vergadering van 17 december 2019 is een aantal wijzigingen in het bestuur van FOWW vastgesteld. Peter van Rooijen is afgetreden als penningmeester; hij heeft deze functie sinds 2009 vervuld. De heer Van Rooijen is door het bestuur hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet en zijn bijdrage aan FOWW. In zijn plaats is Patricia Buijsse als opvolger geïnstalleerd. Zij is in het dagelijks leven werkzaam als financieel directeur van de OVO scholengemeenschap in Gorinchem/Hardinxveld.

Tevens is in die vergadering als nieuw bestuurslid Anita de Groot aangetreden. Zij is algemeen directeur van De Groot & Visser, een onderneming in Gorinchem. Hierdoor bestaat het bestuur nu uit 6 personen.

image-2017-01-183

De heer C. van Vlaanderen

Voorzitter

Cor van Vlaanderen is sinds 2015 bestuurslid van het FOWW. Hij heeft in verschillende functies ruime ervaring in de gezondheidszorg. In zijn laatste functie als regiomanager Gorinchem bij de Rivas Zorggroep was hij direct betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in deze stad.

Ook is hij bestuurslid van de Vereniging Samenwerkende Centra voor Ademhalingsondersteuning (VSCA). Een Stichting die zich landelijk inzet ten behoeve van de kwaliteit van de thuisbeademing voor volwassenen en kinderen. Hij is actief sporter en voorzitter van Atletiek- en Triatlonvereniging Typhoon. Vanuit deze functie is hij uiteraard betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van sport in Gorinchem. Cor is sinds 1 januari 2024 voorzitter van de FOWW.

image-2017-01-184

De heer E. Schobben

Secretaris

Ed Schobben is sinds 2011 bestuurslid en secretaris bij het FOWW.

In het dagelijks leven werkt hij als directeur van Service Support Personeelsdiensten in Gorinchem. Verder besteedt hij graag tijd aan netwerken met collega-ondernemers en managers uit het werkveld. Binnen het bestuur vertegenwoordigt hij de ondernemers.

IMG_0826

Mevrouw P. Buijsse

Penningmeester

Patricia Buijsse is sinds 2019 bestuurslid en penningmeester bij FOWW.

Patricia is in het dagelijks leven werkzaam als financieel directeur van de OVO Scholengemeenschap in Gorinchem/Hardinxveld.

image-2017-01-18

De heer E. Hoogendam

Bestuurslid

Edy Hoogendam is sinds 1981 als advocaat verbonden aan DHC advocaten te Gorinchem. Zijn specialisatie ligt op het gebied van het ondernemings –en insolventierecht. Edy woont in Sliedrecht, maar is maatschappelijk verbonden met Gorinchem. Hij was onder meer toezichthouder bij de Orde van Advocaten te Dordrecht en bij de stichting CVO AV (waaronder ook de Scholengroep De Hoven te Gorinchem valt).

image-2017-01-185 katrien

Mevrouw K. Koppers

Bestuurslid

Katrien Koppers is sinds eind 2016 bestuurslid van het FOWW.

Katrien is werkzaam als architect en voelt vanuit die functie een nauwe betrokkenheid met de stad en de leefomgeving. Sinds de eeuwwisseling is zij werkzaam vanuit Gorinchem. In eerste instantie als mededirecteur van een middelgroot architectenbureau en sinds 2011 vanuit haar eigen bureau Katrien Koppers Architectuur. Katrien heeft zich gespecialiseerd in het behoud van bestaand vastgoed, vanuit de overtuiging dat elke plek en elk gebouw een ziel heeft en dat dat het begin is van een nieuw bestaan. Duurzaamheid en zorg dragen voor elkaar en de wereld zijn haar kernwaarden. De doelstelling van het FOWW [ondersteunen en bijdragen aan de kwaliteit van de Gorcumse gemeenschap] sluit dan ook naadloos aan.

IMG_0830

Mevrouw A. de Groot

Bestuurslid

Anita de Groot is algemeen directeur bij De Groot & Visser. Dit Gorinchemse familiebedrijf is één van de grootste gevelbouwers van Nederland waarbij transparantie, samenwerking en continue zoeken naar de optimale invulling van klantwensen centraal staan.

De Groot & Visser leeft vanuit de filosofie dat we de aarde te leen hebben van alle generaties die nog zullen volgen. Deze visie zorgt voor een actief milieubeleid en het ontwikkelen van (gevel)producten en concepten die hierop aansluiten.

Anita is actief geweest in diverse besturen en verenigingen in Gorinchem. Vanuit haar achtergrond en maatschappelijke betrokkenheid bij mensen en hun woon-/werkomgeving zal zij zich inzetten om de doelstellingen van het FOWW mede te realiseren.

Sluiten