Over FOWW

Het FOWW is een vermogensfonds. Door haar geschiedenis beschikt het fonds over een kapitaal. De rente van dat kapitaal wordt ingezet voor de Gorcumse gemeenschap. Daarbij moeten natuurlijk keuzes worden gemaakt, gebaseerd op de doelen van het FOWW. Die doelen liggen op het terrein van wonen en welzijn. Denk aan bouwprojecten met een maatschappelijke meerwaarde, die moeilijk tot stand zouden komen als je er alleen vanuit economisch oogpunt naar kijkt. Of aan activiteiten in de sfeer van kunst en cultuur, educatie, sport en evenementen.

Waar en wie

Het werkgebied van het FOWW is Gorinchem en directe omgeving. Het fonds steunt activiteiten van groepen en organisaties. Bijvoorbeeld een wijk of buurt, een instelling, een project, een comité of een gemeente. Steun aan individuen is ook mogelijk, via het Fonds voor grensgevallen.

Het FOWW is er met name om vernieuwende plannen op weg te helpen en voor projecten die zonder het fonds niet tot stand zouden kunnen komen: het 'last resort-principe'. Ook kan het fonds steun verlenen bij het vlottrekken van potentieel veelbelovende initiatieven.

Toetsing aanvragen

Het bestuur van het FOWW toetst de aanvragen. Daarbij kijkt het bestuur naar hoe goed de aanvraag past bij de doelen van het fonds en naar de maatschappelijke meerwaarde. Verder weegt het bestuur de inspanningen van de initiatiefnemers om ook andere mogelijkheden tot financiële ondersteuning aan te spreken. De beslissing van het bestuur is definitief; er is geen juridische beroepsmogelijkheid.

Transparantie

Waaraan worden de financiële middelen van het FOWW besteed en waarom? Op deze website is daar veel informatie over te vinden. In de vorm van een financieel overzicht en door een overzicht van de activiteiten die het fonds heeft ondersteund en momenteel ondersteunt. Ook valt er regelmatig nieuws te lezen over toekomstige plannen.

Statuten

De doelstellingen en werkwijze van het FOWW staan beschreven in de statuten. Daarnaast is een aantal huishoudelijke regels vastgelegd in een bestuursstatuut en een beleggingsstatuut. De regels worden bij het betreffende onderdeel van Over FOWW geschetst. Hier kunt u de letterlijke en complete tekst van de statuten downloaden. (Let op, het laden kan even duren)

Sluiten