Doelen

Het FOWW wil binnen het werkgebied, Gorinchem en directe omgeving, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Dat streven wordt vertaald in drie hoofddoelen:

  1. Verbeteringen realiseren op het terrein van volkshuisvesting en de daarmee verwante leefomgeving.
  2. Maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn mede mogelijk maken, door het bieden van materiële steun.
  3. Individuen ondersteunen die in materiële nood verkeren. Het FOWW regelt deze ondersteuning via het Fonds voor grensgevallen, welke een eventuele aanvraag in behandeling zal nemen.

Aanpak

De stichting kan op verschillende manieren ondersteuning bieden:

  1. Het FOWW kan optreden als partner van organisaties die zich inzetten voor het algemeen nut en maatschappelijke investeringen doen. Het FOWW kan deze organisaties financieel ondersteunen.
  2. Het FOWW kan zelf projecten initiëren.
  3. Het FOWW kan individuen financieel ondersteunen binnen de eerder genoemde voorwaarden.
  4. Het FOWW kan aanvullende middelen verstrekken, wanneer andere initiatieven en financieringsmogelijkheden ontoereikend zijn. Het FOWW biedt met name steun aan vernieuwende projecten en/of projecten die zonder het FOWW niet of zeer moeilijk tot stand zouden kunnen komen: het 'last resort-principe'.
  5. Het FOWW kan verder, zo zeggen de statuten, "alle handelingen verrichten die voor de doelen van de stichting bevorderlijk kunnen zijn."
Sluiten