Financieel

Het FOWW kent duidelijke regels voor het beheer van kapitaal van het fonds. Dit kapitaal wordt in principe in stand gehouden. Schenkingen komen uit de jaarlijkse opbrengsten ervan, zoals rente en winst op beleggingen. Wel kan het bestuur in bijzondere gevallen daarvan afwijken.

Verantwoording

Maatschappelijk verantwoord beheer van financiële middelen heeft voor het FOWW een dubbele betekenis. Ten eerste legt het bestuur in het kader van de Geefwet verantwoording af aan de maatschappij, door transparant te zijn over het beheer van het kapitaal en de besteding van de opbrengsten. In de tweede plaats dienen de beleggingen zelf ook maatschappelijk verantwoord te zijn. Economisch rendement is maar één aspect. Zo belegt het FOWW niet in wapens of in industrieën die gebruik maken van kinderarbeid en legt de focus juist wel op duurzaamheid. De procedure voor beleggingen sluit (individuele) speculaties uit. Het bestuur laat zich adviseren door onafhankelijke deskundigen en neemt over de hoofdlijnen gezamenlijk besluiten. De regels zijn vastgelegd in een beleggingsstatuut.

Onttrekkingsplan

Sinds februari 2014 wordt gewerkt met een zogenaamd onttrekkingsplan. De bedoeling van het Onttrekkingsplan is om het bestuur een handvat te geven om de hoogte van een verantwoorde jaarlijkse besteding te bepalen. Uitgangspunt is de doelstelling dat het vermogen van de stichting in stand blijft en zoveel mogelijk tegen de inflatie wordt beschermd. Er zal in principe een limiet worden aangehouden bij de uitgaven. Het bestuur kan besluiten om meer te besteden, maar dat heeft dan natuurlijk gevolgen voor het vermogen.

Transparantie

Het FOWW is sinds 1 januari 2008 aangewezen als een ANBI-instelling (Algemeen Nut beogende Instelling). Hieraan zijn administratieve verplichtingen verbonden, die de transparantie van het fonds vergroten.

Het bestuur heeft besloten om maatschappelijke vragen om meer informatie te honoreren, door de al gedeponeerde gegevens op deze pagina kenbaar te maken. Zie hiervoor de financiële paragraaf onderaan deze pagina.

Sluiten