Stichting Gouden Eeuw

donderdag 6 augustus 2015

Gorcums Erfgoed komt terug

“Toen ik in 2007 wethouder werd in Gorinchem, was ik net aan de UvA afgestudeerd in de kunstgeschiedenis, met als specialisme schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Tijdens mijn studie kwam ik regelmatig kunstschilders tegen die iets te maken hadden met Gorinchem. Dat associeerde ik steeds met mijn geboortestad. Maar ik zag die schilders nauwelijks terug in het Gorcums museum en dat vond ik jammer. Het leek me mooi als dit cultureel erfgoed beschikbaar zou komen voor Gorinchem en zijn bewoners. Maar hoe moesten we dat aanpakken? Daarover heb ik toen met een aantal mensen van gedachten gewisseld, o.a. via de Rotary. Daar kwam de oprichting van de Stichting Gouden Eeuw uit voort, met een gerenommeerd Comité van Aanbeveling. Met steun van de Van Andel-Spruytstichting konden we de stichting een gezicht geven met een eigen website. Toen hadden we een structuur, maar om mooie schilderijen aan te schaffen heb je natuurlijk ook geld nodig! Zo kwamen we in contact met het FOWW. “We hoeven de schilderijen niet in bezit te krijgen, maar we zoeken ze voor het FOWW en verzorgen in overleg de aankoop. Het FOWW kan de schilderijen dan in bruikleen geven” zo luidde ons voorstel. Die aanpak sprak het FOWW-bestuur aan en zo geschiedde.

Ik doe de aankoop samen met beeldend kunstenaar Annet Ardesch. We doen veel voorwerk; we speuren op het internet de veilingen af en doen onderzoek. Als we iets zien dat interessant lijkt, gaan we naar de veiling toe en gaan we bieden. Tot aan Londen aan toe. Bij fraaie stukken krijg je dat naast musea ook handelaren interesse hebben en meebieden. Gaat het lukken? Dat is altijd weer spannend. “Sometimes you win, sometimes you lose”. Aangeschafte werken laten we door een bekende restaurateur schoonmaken en indien nodig terughoudend restaureren.

Ik durf wel te zeggen dat we de aangekochte schilderijen hebben verworven tegen relatief gunstige prijzen. Dat betekent dat ze ook in deze economische tegenwind hun waarde behouden. Het zijn echt mooie werken. De Jan Olis ademt de sfeer van Rembrandt. Hubertus Snoeck is nét 18e eeuws maar daarbij gaat het om een Gorcumse bestuurder compleet met pruik, bibliotheek en een Hercules; een leuk stuk om te hebben. En het landschap van Aart van der Neer is echt een topstuk.

Het geeft een goed gevoel dat er zo Gorcums cultureel erfgoed naar de stad is teruggebracht. Zo’n gezamenlijke of roemruchte geschiedenis is ook een bindend element. Kinderen van iedere mogelijke herkomst kunnen zo leren trots te zijn op het feit dat ze Gorcumers zijn. Dat educatieve, bindende element was voor FOWW ook een belangrijke reden om ons te steunen."

De Stichting Gouden eeuw is een initiatief van oud-wethouder en kunsthistoricus Bert Biemans. In het interview hiernaast vertelt hij er meer over. Het FOWW steunt de Stichting Gouden Eeuw door de aanschaf van een aantal schilderijen die betekenis hebben voor Gorinchem. Doordat de schilder ervandaan komt of heeft gewoond, of door de onderwerpkeuze. De schilderijen zijn in bruikleen bij de stichting, die ze tentoonstelt in het Gorcums Museum. Het gaat tot dusver om drie schilderijen:

Een portret van de Gorcumse magistraat Hubertus Snoeck (1703-1733) geschilderd door Harmanus Serin.

Een portret van een jonge man met baret geschilderd door de uit Gorinchem afkomstige Jan Olis.

Een prachtig landschap van de in Gorinchem geboren schilder Aart van Neer.

Sluiten